Όλα τα μηνύματα

Ερ: quero compra esse inté é não está vedendo pra me pq?

Ερώτηση από Oliveira321 επί 2021-10-08 07:32:15

MohamedMeftah It will be on sale

2021-10-08 04:50:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: starter kit included ??

Ερώτηση από BG181117482 επί 2020-01-20 06:16:17

Oliveira321 didn't my order come?

2020-01-20 03:53:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this contain car and full set?

Ερώτηση από imeth επί 2020-01-18 11:45:33

Oliveira321 didn't my order come?

2020-01-20 03:53:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 18% nitro fuel ? what the best nitro fuel for this car ?

Ερώτηση από BG181117482 επί 2020-01-20 06:19:38

Oliveira321 didn't my order come?

2020-01-20 03:52:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)