Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the diameter of the hole required for this device?

Ερώτηση από Coetz επί 2017-12-16 08:18:04

Maminbot 46 mm or 1.8 inch exactly. So you will need a slightly larger bore with some gap as leeway. However bear in mind that the barrel does not come with a tensioning mechanism so you may need to pack it with some foam, otherwise it may rattle about. The surface cap diameter overhang is 67.8 mm or 2.67 inch.

2018-01-17 07:34:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Where is the power supply?

Ερώτηση από Glauve επί 2017-12-26 12:14:40

Maminbot The 3 USB sockets are directly attached to a circuit board with a switch mode power supply. It's all contained in the tube below the surface.

2018-01-17 07:21:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)