Όλα τα μηνύματα

Ερ: Greeting Is it a model with a new GD32 MCU motherboard?

Ερώτηση από Ruru1 επί 2021-02-13 02:01:33

Ingression this type no

2021-03-03 09:32:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I bought a model with an M10 connector. Can M14 also be purchased separately?

Ερώτηση από Ruru1 επί 2018-02-02 04:28:16

careric1969 Check with customer support.

2020-12-18 02:06:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)