Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this lense suitable for nikon d3500

Ερώτηση από Rishabh Sinha επί 2021-07-08 03:50:07

kaciogame Yes

2022-08-04 11:58:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can i connect light via new Xiaomi Gateway 3 supporting mesh?

Ερώτηση από kaciogame επί 2020-03-20 08:01:38

Obtest It can be connected with Xiaomi gateway.

2020-03-26 01:17:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)