Όλα τα μηνύματα

Ερ: There is a push button NC normally closed, when you pressed, it changes status from on to off ?

Ερώτηση από BG123821164 επί 2021-01-09 07:37:35

Sauerdorn No. It changes the status from off to on. The circuit is closed only when the button is pressed. When you release the button, the circuit is interrupted. you can believe me. I own the switch.

2021-01-10 04:44:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will these fit HD590?

Ερώτηση από BG501044364 επί 2020-09-25 11:54:41

Sauerdorn No. It does NOT fit on hd 590. But you can cut with a scissor the plastic from your old ear pad and glue it to this one. Than it fits.

2020-09-26 04:48:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come with the tube for the mouth piece or just the pipe?

Ερώτηση από Kimberly Merrick επί 2020-01-05 09:44:57

Sauerdorn It comes with tube and mouth piece.

2020-01-07 06:51:17 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: How much is the REAL wattage?

Ερώτηση από Sauerdorn επί 2020-01-04 06:03:25
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: How much is the REAL wattage?

Ερώτηση από Sauerdorn επί 2020-01-04 06:03:00
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)