Όλα τα μηνύματα

Ερ: Wie wird das Modul angeschlossen?

Ερώτηση από Gundi82 επί 2020-06-29 08:31:43

Yanny Bitte schauen Sie sich das Diagramm an, das auf der Produktseite im PC-Web angezeigt wird. G-DND; v--+5V; R--TX; T---RX

2020-07-06 02:01:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)