Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it fit mazda 2 2011 model?

Ερώτηση από Dore51 επί 2020-10-05 02:58:36

BudaiNorbert Honnan tudjam? 🤣

2021-05-07 03:15:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
BudaiNorbert 14/01/2020
5
Συστάσεις
Σχόλια (0)

BudaiNorbert Easy installation. Electricity simple connection. Boot soon. Sounds good. Convenient simple. Worth it very much.

2021-02-05 06:53:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What FM tuner chip is used in this unit?

Ερώτηση από KirkK επί 2020-08-12 04:02:07

BudaiNorbert Easy installation. Electricity simple connection. Boot soon. Sounds good. Convenient simple. Worth it very much.

2021-02-05 06:53:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BudaiNorbert Easy installation. Electricity simple connection. Boot soon. Sounds good. Convenient simple. Worth it very much.

2021-02-05 06:52:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)