Όλα τα μηνύματα

Ερ: есть запасные части?

Ερώτηση από MaratComrade επί 2019-05-11 11:59:20

Dolphy Realaccquality : you got what you pay for

2019-11-11 12:27:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does car have the updated battery

Ερώτηση από Ray Denny επί 2017-12-31 08:53:28

Dolphy Minecame with 7V li-ion battery. Tried a 2S LiPo, was better. Tried and now using a 3S 5000mAh and it rocks as hell

2019-11-11 12:26:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: max propsize ?

Ερώτηση από Dolphy επί 2019-07-31 03:19:04
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Are you selling spare parts, like the frame ?

Ερώτηση από Ulysse επί 2019-02-25 10:25:02

Dolphy hope it will be available soon : I won't by a drone if I can't purchase parts I will break

2019-03-27 03:16:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)