Όλα τα μηνύματα

Ερ: Dá para trocar a bracelete do smartwatch?

Ερώτηση από BG512141611 επί 2021-02-13 05:22:27

JuniorFigueiredo Da pra trocar sim é bem simples, mas só vem um bracelete. Tem que comprar outros por fora.

2021-02-13 05:47:33 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)