Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it work for rust removal with the grinder?

Ερώτηση από marco94ct επί 2020-05-06 08:55:28

bodoo69 the mask + filters is good, take a wile to get use to it, i recommend the one that has the glasses

2020-05-07 12:42:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: This is car touch screen and it is install to honda mobilio car ?

Ερώτηση από Sachi68 επί 2020-01-09 01:18:48

bodoo69 if your car has 2 din player, it fits, all you need is a mask for your car, the measures of the player are in the description.

2020-04-21 01:27:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what pressure needs the tire to be inflated at??

Ερώτηση από vossejongk επί 2020-04-13 11:26:24

bodoo69 4 atm

2020-04-21 01:24:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the audio amplifier IC?

Ερώτηση από asiridissa επί 2020-02-06 09:38:15

bodoo69 the sound is clear, no noise from the car interference

2020-02-06 10:43:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it possible to install any Android application, KODI for instance?

Ερώτηση από Frayer επί 2020-01-28 03:45:42

bodoo69 yes if u find a kody version compatible with android installed on the device, but the player is so so so slow you will forget about it

2020-01-28 04:41:42 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (81)

Ερ: how about the battery time?

Ερώτηση από Isaac Otoya F επί 2020-01-17 05:35:41

bodoo69 the battery is ok... 500mA,

2020-01-18 12:44:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)