Όλα τα μηνύματα

Ερ: How many filters you get?

Ερώτηση από Zantosa88 επί 2022-05-12 11:04:03

Nvnight 2 in total

2022-05-18 04:57:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Nvnight I had the same issue, you can open a ticket and discuss the issue with customer support. They will guide you through some tests so that to check whether these will fix the issue.

2021-12-22 11:45:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how many inches is the nextool baton?

Ερώτηση από BG454854316 επί 2021-10-13 04:45:41

Nvnight 15,5 inches

2021-10-13 12:54:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)