Όλα τα μηνύματα

Ερ: I got the quad with 2800KV motors. Description says 3200KV. Where did it go wrong ?

Ερώτηση από jimhuisman επί 2021-01-04 01:07:50

Edward Mine came with 3200kv. It screens But on the other hand 2800kv will be slightly less aggressive but better flight times. I would test and see how you like. Or see what Banggood support can offer you. Best of luck 🤞

2021-01-04 06:11:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)