Όλα τα μηνύματα

Ερ: Doest it work with ECOSTAR RSE2 door garage ? (i think 433.92Mhz but i am not sure)

Ερώτηση από Laurent Lachkar επί 2018-12-18 03:25:08

bobcad Unfortunately,I do not know the answer.

2021-10-23 01:26:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it come with an EU plug?

Ερώτηση από Gerhardhuman1 επί 2019-05-10 10:41:11

bobcad Jes.

2021-10-09 02:47:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)