Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this Chawa or is it replica? does it come with packaging?

Ερώτηση από andreww_ επί 2018-02-07 02:26:24

Bonita I got One is reproduce CHAWA it does come with packaging and has license on bottom of squishy and scent like a Onion and is not supper slow rising ! For the prize is worth it

2018-03-07 10:18:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)