Όλα τα μηνύματα

ARC Ihate to admit this, but it is a "fixed" trans with no adjustments. However I will say that I was very happy with the ratio spike, giving my C24 "super torque" Hope this helps.!

2019-12-11 06:47:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it come built or do we have to build ot

Ερώτηση από evanswill78 επί 2019-09-16 04:04:13

ARC Thismodel here is RTR, so you will not have to build it. However, this model also comes in KIT form, just in case you do want to build it. The option is there. This one you have chosen here is already built for you.

2019-11-10 08:44:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this work in a mn-90?

Ερώτηση από sbs000311 επί 2019-10-06 05:25:24

ARC Idid a bunch of research on this and I am going to say, NO. I think that the transmission is too big. However, I know that the motor will fit by its self. Here is the link. https://www.banggood.com/MN-90-JJRC-Q60-Q61-WPL-B14-B16-B24-B36-C14-C24-Rc-Car-Spare-Parts-370-Brushed-Motor-p-1438274.html?rmmds=search

2019-10-11 09:15:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this fit the JJRC Q60 6wd?

Ερώτηση από ueberte επί 2018-12-31 09:37:19

ARC Yes,however you will need two sets of driveshafts to fully complete this 6wd truck. Hope this helps.

2019-10-11 09:02:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)