Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can I by discharging a battery find out real capacity of the battery?

Ερώτηση από matousmikota επί 2019-07-07 02:30:18

karp Yes

2019-07-16 04:18:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: flight time?

Ερώτηση από MajorHeadrush επί 2019-03-16 08:48:53

karp Flight time are 5 mins

2019-07-10 12:47:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
karp 03/07/2019
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)
karp 19/06/2019
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)