Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the thickest metal this can weld

Ερώτηση από BG101154541 επί 2021-06-25 07:18:26

abu_nawaf its depend on your current . for me I weld 10mm steel with 3mm rod on 150 amp . very strong bot you should prepare ( V ) shape before welding on the metal that you want to weld.

2021-06-25 10:25:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: 60% duty cycle at what current? Also, what current at 100% duty cycle?

Ερώτηση από pequod επί 2019-10-31 06:41:47

abu_nawaf I use it out door for emergency repair .. normally use 70-90 amp with 6013 rods . its work great ..

2021-06-10 07:08:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: it has type-C micro USB or other charging port?

Ερώτηση από VázsonyiPéter επί 2020-11-23 02:03:50

abu_nawaf micro usb port

2021-06-10 07:06:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: faz rosca em ferro?

Ερώτηση από BG433548334 επί 2021-06-07 06:05:53

abu_nawaf yes . but it takes time .. small size will brake if you use it with hard matrial and witout Lube.

2021-06-10 07:05:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this headlamp go under the see? While fishing for example.

Ερώτηση από BG183943515 επί 2021-06-10 06:58:54

abu_nawaf I DONT THINK SO . MAYBE SOME DROPS BUT NOT FULL WATER PROOF .

2021-06-10 07:03:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)