Όλα τα μηνύματα

Ερ: can i buy fan cpu this miniPC

Ερώτηση από phantanduy επί 2022-04-18 10:18:13

cody it has a fan

2022-04-21 04:58:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i install windows 11 on this pc?

Ερώτηση από phantanduy επί 2021-12-09 10:42:09

The seller Dear customer, of course, you can. The laptop can support win11

2021-12-13 11:53:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: One or two ddr4 stick of ram?.?

Ερώτηση από peterpan87 επί 2020-11-17 12:44:39

phantanduy two

2021-12-03 12:31:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is this pc able to be upgraded to window 11 when it’s available

Ερώτηση από Madmick48 επί 2021-07-25 06:43:05

phantanduy i can not install win 11, because the ftpm does not enable and the bios hide ftpm option. Can you have the update to bios this mini pc mn35?

2021-12-03 12:21:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Can i install Windows 11 to this mini PC?

Ερώτηση από phantanduy επί 2021-11-26 08:16:50

Yogurt No problem

2021-11-27 08:18:29 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can i install Windows 11 to this mini PC?

Ερώτηση από phantanduy επί 2021-11-26 10:04:48

FoxWeb09 Yes you can.

2021-11-26 10:13:11 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)