Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it waterproof? Can I use it in the shower?

Ερώτηση από fanastas επί 2018-11-03 05:55:03

eftihiss yes

2022-02-12 12:57:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the green one going to be availiable soon?

Ερώτηση από fanastas επί 2017-12-07 08:57:39

LFCB o meu era cor de laranja, mas muito bonito, funcional e já tem quase um ano a trabalhar diariamente

2021-12-16 01:55:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)