Όλα τα μηνύματα

Ερ: How is the firmware upgrade?

Ερώτηση από Hyld επί 2020-10-05 12:07:01

BG445051811 Nel giro di pochi mesi si sono guastate le 2 batterie in dotazione non consiglio l'acquisto.

2021-08-15 06:10:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How much power (Amp) does the gps use in idle

Ερώτηση από Hyld επί 2020-10-28 01:55:04

The seller The power consumption is about 40 mA at work, and 1 mA at sleep. The instantaneous current of the fuel and electricity part is up to 45A.

2020-11-02 06:04:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

astronaut Howcan there be confusion between WS-6975 ordered and WS-6916 received? Both have different specifications. I have had the same problem still unanswered. Regards Ross Davis

2020-10-25 01:47:13 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where to find new blades ?

Ερώτηση από fulviolopescatto επί 2019-12-16 12:45:06

Hyld doesn't connect to software

2020-10-05 11:59:28 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (35)

matt66 you need 802.11 AC WiFi on your phone it can be a 4g network you just need the correct WiFi 802.11 AC

2020-09-26 07:33:20 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)