Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it need a pressure washer to work or it works directly to the hose?

Ερώτηση από aikizan επί 2022-03-09 02:24:18

The seller Need to connect washing machine.

2022-03-13 08:43:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)