Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are the switches swappable??

Ερώτηση από denbertthepogi επί 2019-05-02 06:05:09

raoneg Nope

2021-09-15 12:09:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does this keyboard work on xbox? As in can you still use the rgb effect with an Xbox?

Ερώτηση από BG864711952 επί 2020-05-18 02:11:02

raoneg theRGB effect will work with any device so long as the keyboard is powered

2021-09-15 12:07:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: where does the seller live?

Ερώτηση από BG103342521 επί 2021-07-20 01:47:07

raoneg Chinaofcourse

2021-07-23 12:53:50 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I live in Brazil São Paulo how long does it take to get here? Anybody know?

Ερώτηση από BG103342521 επί 2021-07-20 01:48:20

raoneg shouldtake around 30 days. if lucky, would receive it within 20 days

2021-07-23 12:53:28 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it all of 3position switch?

Ερώτηση από optuskato επί 2020-12-17 03:51:37

BG114851713 only two of them are 3 position switches

2021-07-08 01:36:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can I use ROTG01 with xiamoi mi6?

Ερώτηση από borsel επί 2018-01-26 02:16:37

BG114851713 yes you can

2021-07-08 01:35:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)