Όλα τα μηνύματα

Ερ: 52km/h a 8cm toy??

Ερώτηση από sapo επί 2020-10-19 08:44:50

Jazzy cherr Size:8.8x5.8x4.8cm

2020-11-05 09:20:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it have current sensor??

Ερώτηση από sapo επί 2020-10-31 06:39:39

Patrick no.

2020-11-08 08:03:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it have a current sensor?

Ερώτηση από sapo επί 2020-10-05 09:20:31

Jessica Not sure

2020-11-07 08:21:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it have a current sensor?

Ερώτηση από sapo επί 2020-10-05 09:18:24

CutiePie NO

2020-11-05 05:59:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: which power supply do you have for this laser ?

Ερώτηση από kevin επί 2019-05-07 08:58:48

sapo you can use a 1s lipo battery or a variable power supply.

2020-09-24 03:30:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)