Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the outside sensor waterproof?

Ερώτηση από 80brunosoares επί 2021-07-06 04:43:56

ArqLAMC It's waterproof but manual recommend not to place directly exposed to weather conditions but protected and in a well ventilated area.

2021-08-23 10:21:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: I fit 39 BR which size should I buy?

Ερώτηση από Moabhy επί 2019-07-13 09:39:18

ArqLAMC I dunno BR sizes, I use 26Mx = 26cm length, then I order 42 size of this product and fit perfectly my needs

2021-06-25 06:05:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is braided material stainless steel ?

Ερώτηση από a_p_muniz επί 2021-06-14 02:48:29

ArqLAMC Yes

2021-06-25 06:01:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Wiring diagram?

Ερώτηση από ArqLAMC επί 2018-10-24 01:36:00

TADGON no

2021-06-19 09:29:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)