Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi. how to buy with a requested frequency? (35mhz or 49mhz)

Ερώτηση από drno_la επί 2019-01-12 05:34:47

pelargos 35mhz

2022-01-13 05:50:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: O produto é 100% original?

Ερώτηση από BG674710352 επί 2020-05-17 11:32:15

pelargos yes is the original

2022-01-13 05:49:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)