Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can i use in philippines and is this also for engraving

Ερώτηση από BG229501045 επί 2021-03-17 03:47:38

archi1973 Good morning, yes for me it is a great product and I am satisfied with the purchase. For me you can make small engraving. Of course the instrument is a bit heavy, it depends a bit on the application and the precision you want to achieve! Greetings

2021-03-17 04:20:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: do you have them in green colour?

Ερώτηση από BG110164635 επί 2020-12-10 05:00:30

archi1973 No,there is the seven colours in the order form, but the model is very nice and good, i mount it for 4 years on my Yamaha and are very functional, try neutral colours!

2021-01-05 08:34:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do you hace in green color?

Ερώτηση από BG110164635 επί 2020-12-08 12:17:31

archi1973 No,there is the seven colours in the order form, but the model is very nice and good, i mount it for 4 years on my Yamaha and are very functional, try neutral colours!

2021-01-05 08:31:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: the item is taxed in Brazil?

Ερώτηση από Antonio επί 2019-07-15 07:55:32

archi1973 dependsby customs, In Europe usually no!

2019-07-17 06:18:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: funciona en voltaje 120v o tiene que ser obligatorio 220v de voltage para su funcion ????

Ερώτηση από efrainmedina199 επί 2019-07-12 08:29:36

archi1973 HiThe my Electric Drill is only 220/230V~ NOT 115/120V~!!! I think you must choose another models, in Banggood there is much others model with 110/115/120 V~ Netz Power Supply

2019-07-17 06:16:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: che significa type UN ?

Ερώτηση από Luigi Minardi επί 2019-07-13 12:36:05

archi1973 Maybe UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. That is a is a subsidiary intergovernmental body of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

2019-07-17 06:02:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Jerry You can use the "contact us " to contact the banggood customer service team.

2019-04-04 05:01:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)