Απαντήσεις

Ερ: original xiaomi?

Ερώτηση από mataleone επί 2019-08-06 12:50:09

Matessej Yes, original XIAOMI

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Hi there is this secure? meaning can anybody access what the is showing? how secure is it?

Ερώτηση από ycbenson επί 2019-08-22 21:38:57

Matessej You must share device with MyHome app with other phones. Without this action is not possible. Secured very well.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the cam work in europe ??? the menus are in English???

Ερώτηση από Ballacom2l επί 2019-06-13 19:07:07

Matessej Yes, work im Europe and menus is im English language.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Alexa kompatibel????

Ερώτηση από Haubitzexyz επί 2021-09-19 05:24:36

Matessej No, only MiHome app

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: can I hear baby? can 2 smartphones use simultaneously?

Ερώτηση από MannySaunders επί 2020-01-21 12:19:28

Matessej Yes you can hear baby. You can use 2 phones simultaneosly with MiHome app.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)