Απαντήσεις

maper ça met arrivé avec mon copain, on a fait plusieurs vols sans problème et d'un seul coup samedi dernier le mien et celui de mon copain on eu la même réaction que le vôtre, il monte d'un seul coup jusqu'au plafond et s'écrase au sol , jusque là on volaient à des températures d'environ 10 à 15 degrés , mais c'est à 5 degrés qu'il s'est comporté comme ça, nous pensons peut être que c'est à cause de sonde barométrique et vous quel était la température à laquelle vous voliez ?.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Es compatible con taranis qx7???

Ερώτηση από Alegriator επί 2023-08-24 14:48:37

maper je n'ai pas de taramis, c'est mieux une radio master TX16S et la c'est compatible.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does anyone know a place for getting more batteries for this plane?

Ερώτηση από BG452510404 επί 2022-09-06 12:16:08

maper c'esten rupture stock

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi when you have the lamp with EU plug?

Ερώτηση από amirya επί 2018-01-01 09:00:19

maper j'aicommandé avec une prise EU

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Tem como conectar uma antena circular, e qual bateria é indicada?

Ερώτηση από Lukas επί 2022-09-21 06:43:57

maper pourl'antenne je ne sais pas ,pour la batterie c'est 1 S ,750 ou 850 mah

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: pode declarar na nota fiscal um valor abaixo de $50,00 dolar?

Ερώτηση από BG402181257 επί 2022-05-11 16:14:46

maper jene sais pas ,voir avec le service client mais c'est dj# en promotion.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)