Απαντήσεις

Ερ: hal aqdr aihsila ealaa lawhat bimuqasat kabirat 1.10 * 1.80 takun qateah wahidatan

Ερώτηση από BG371716181 επί 2020-06-24 13:47:16

Doru sorryi don't understand arabic so i can't answer to you (google translation) , english, finish or romanian please

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)