Απαντήσεις

Ερ: This one safe for charging 7.4v 2s 3600mah 45c battery?

Ερώτηση από BG213542521 επί 2021-09-24 03:37:00

irarkh safe but very weak. It takes about 4 hours.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it come with metal parts

Ερώτηση από BG452217121 επί 2021-08-31 16:19:36

irarkh Yes, metal shafts, gears and bearings. the rig is extremely durable while the original wheels size is used.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what's best electric equipment to use in this car and battery

Ερώτηση από Mjp240706 επί 2021-08-02 16:40:38

irarkh My suggestion is hobbywing max 8 combo, Dumbo rc radio, 4s 60c and higher c rate at least 6000mah lipo, Jx HV232MG 32kg servo. If you are on budget you can go for surpasshobby 4076 and 150a esc, dservo 25kg servo.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it OK for 2s lipo battery for RC cars?

Ερώτηση από BG541213112 επί 2021-07-13 01:55:23

irarkh Yes, but under 1800mah lipos. Higher capacity is not recommended.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will this work with the WLtoys 124019?

Ερώτηση από BG510185740 επί 2021-06-06 18:43:33

irarkh Not adequate for 12 scale.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

irarkh it fits 2 original batteries, double battery and velcro and connectors are optional. You may buy them.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)