Απαντήσεις

KeVbErRy How do you connect to unit via wifi? I already installed smart life app but can't connw t the device?

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)

Ερ: Are there any pokemon games?

Ερώτηση από BG351651335 επί 2022-05-23 03:40:57

KeVbErRy Hi there, no only classic 80's games

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: czy działa na Toyota CHR hybrydowy 2016 ?

Ερώτηση από BG171183391 επί 2022-04-30 14:44:26

KeVbErRy This product is actually not that good. It could not read my nissan xtrail data

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will the K6 work with Lightburn or GRBL?

Ερώτηση από BG552219382 επί 2021-12-06 14:09:52

KeVbErRy Hi there, this is my first unit bought. Have not even received it yet...

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)