Απαντήσεις

Ερ: this item still in stock?

Ερώτηση από nitemara επί 2019-10-08 23:29:43

BG131118531 shipping time: 20-25 business days

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (33)

Ερ: How Many Hours Does It Records & How Many Hour Battery Backup ?

Ερώτηση από Roshan Shetty επί 2018-10-08 12:48:40

hop_tech about 30 minutes.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Dose battery is included or not?

Ερώτηση από Nageswararao60 επί 2019-08-28 02:29:53

hop_tech included

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Can I clean my wax from my Ears?

Ερώτηση από Moazart12 επί 2021-08-26 02:14:17

hop_tech yes its best

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)