Απαντήσεις

BG141050449 You can run it on 1,2,3or 4 20A batteries but to get maximum output without damage to your batteries I would recommend using 4, yes 2 purple Efest will run it but not for a long time!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: this Flashlight use 18500 or 18650 battery ??? there say 18650 but i see all review use 18500??

Ερώτηση από MrBennard επί 2021-10-05 13:49:18

BG141050449 It’s a sealed battery pack that forms the handle or tail of flashlight you can’t swap out the batteries

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG141050449 I use this for my MF02S v2 but you need to shunt the spring on the holders to take advantage of the higher current, also a second battery holder and tail cap is required

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: o que inclui no kit ?

Ερώτηση από josednaldoalencar@ho επί 2019-06-07 11:31:33

BG141050449 cartouche tube long et connecteur central

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)