Απαντήσεις

Ερ: es recaegable pero usa baterias AAA?

Ερώτηση από Jorge Garcia επί 2018-12-28 20:15:36

TheRoooN aa

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: still available in all colors?

Ερώτηση από Roodorigo επί 2019-03-08 23:08:05

TheRoooN don'tknow

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)