Οι ερωτήσεις μου

Ερ: que garantía dan en caso de que llegue dañado el pedido

Ερώτηση από BG424282222 επί 2020-09-20 23:35:29

The seller Si tiene un problema con su artículo dentro del período de garantía, puede devolverlo para obtener alguna forma de compensación. Algunas categorías tienen requisitos específicos asociados a ellas, sig... Δείτε περισσότερα

2020-10-12 22:54:23 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)