Οι ερωτήσεις μου

Ερ: hello does stock c24 esc work?

Ερώτηση από BG483342555 επί 2021-09-17 01:45:15

CarManBy Unfortunately I cant answer now

2022-03-22 11:10:19 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: hello I have a c24 does this use stock esc?

Ερώτηση από BG483342555 επί 2021-09-17 01:44:31

jayjay Yes it does fit with the stock esc. May need to cut the body a little bit (inside the battery tray) to fit it, though, as the top part protrudes into the body a little. Works best with metal driveshaf... Δείτε περισσότερα

2021-09-17 02:13:51 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (3)