Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Hi,is this set full compatible with original Jeep JJRC Q65? Or what i will need?

Ερώτηση από martinmojzis επί 2022-03-06 03:52:20

pestilaci yes it is compatible, only 7,4V Battery need! recommended new 370 motor with metal transmission

2022-03-06 12:34:37 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)