Οι ερωτήσεις μου

Ερ: cómo se carga la batería y cuánto tiempo dura

Ερώτηση από Hosoya επί 2021-02-12 18:06:14

BG221632133 es de batería y cuánto tiempo dura la pila o tiene que estar conectada a una fuente de alimentación para que fubcione

2021-08-08 01:28:05 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)