Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Is the product cordless? Wired? Or do you have both?

Ερώτηση από osman0119 επί 2019-10-24 16:14:42

Xxpedop Both, use well!

2019-10-25 21:11:42 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)