Οι ερωτήσεις μου

Ερ: What the meaning came in RGB Color?

Ερώτηση από DRAD επί 2017-11-21 05:15:01

BG345051332 i don't know

2021-09-14 22:57:11 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

BG524845415 I take one device when I want to register by the android app "AKIA", or website, the massage comes id or password error. I know that id come with a device and the pass as default is 123456. ... Δείτε περισσότερα

2020-08-25 21:51:25 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (3)

nekomura134 The product image says KEIHIN DESIGNED IN JYAPN. Other products are not reliable and not worth the price. Can I buy this product?

2019-10-28 18:43:37 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: How many AAA battery cell per light?

Ερώτηση από PROHOBBYSHOP επί 2018-10-29 23:15:58

Squinch 1 AAA battery

2018-11-05 04:18:07 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: WHY PRICE INCREASE USD5?

Ερώτηση από DRAD επί 2018-07-20 11:35:09

Chachi_Yokel the promotion is over

2018-08-04 02:56:01 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this 540 Brushed motor for A979B WLTOYS?

Ερώτηση από DRAD επί 2018-06-05 00:20:28

Rigmarole It does not test on A979B WLTOYS.

2018-06-14 04:10:41 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it suitable for WLTOYS A979-B?

Ερώτηση από DRAD επί 2018-06-05 00:11:48

Kudos Yes,it is suitable

2018-06-06 02:13:48 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)