Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Hello, can install Linux? debian, manjaro, deepin, etc?

Ερώτηση από cristhian_urra επί 2021-04-06 19:32:21

Tuque not support.

2021-04-23 02:15:48 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)