Οι ερωτήσεις μου

Ερ: How do I change the torque between 0.12 and 3 N.m?

Ερώτηση από halpay επί 2020-01-20 17:09:41

g_grayson 3Nm is the maximum you can turn it by hand. Maximum by battery is 0.12Nm.

2020-02-15 07:30:09 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hello How far can these modules communicate with each other?

Ερώτηση από halpay επί 2018-09-24 04:13:53

Thisred Maximum operating speeds up to 2Mbps

2018-10-05 22:08:12 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

WayJJJJ Hello,if you have any questions feel free to contact our customer service:https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111.

2018-07-18 04:17:20 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can this record sound, too?

Ερώτηση από halpay επί 2017-11-03 18:56:06

YeYIN It seems not,but maybe you can use the Order tracking, Or use the “contact us” to contact the banggood customer service team

2017-11-28 03:43:55 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)