Οι ερωτήσεις μου

Ερ: can I use a 4s lipo??

Ερώτηση από Libra επί 2019-03-20 05:48:07

ragekid 3s lipo only

2022-03-21 13:09:54 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are the size of the wheels on this Airplane?

Ερώτηση από Libra επί 2021-08-03 07:22:53

Avronaut About 42mm, a litte bit small. The recesses in the wings are 50mm, so you can fit slightly larger wheels but the front wheel strut can\'t take a larger wheel du to its construction.

2022-02-08 08:27:35 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)