Οι ερωτήσεις μου

Ερ: can i just buy the helicop only because i alredy have v912 transmitter

Ερώτηση από BG153381361 επί 2021-05-30 12:27:22

Leon we only have RTF version

2021-06-03 02:57:20 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)