Οι ερωτήσεις μου

Slangw hanger Need to enter the video area to upload (on the page end of the review area, you can see a video review.)

2019-05-06 05:55:40 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: It's good but why when continuous touch only works 7 seconds and turns off

Ερώτηση από noor επί 2019-03-28 13:34:30

wujiahui It has a fixed touch time interval.

2019-03-28 20:28:42 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)