Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Why is the artwork not in the proper direction ? The trees are upside down.

Ερώτηση από RamNas επί 2021-10-15 16:50:44

The seller Hello,friends. thank you for your suggestion about the shoes. The trees are upside down means that everything in halloween will not normal. All the thing will got crazy that day. It shows that everyth... Δείτε περισσότερα

2021-10-16 01:07:37 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this a “Full range” receiver like the XM+?

Ερώτηση από RamNas επί 2020-12-01 09:18:31

TreN0 Yes, it's full range receiver!

2021-10-05 06:54:12 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (2)

Ερ: What brand are the motors?

Ερώτηση από RamNas επί 2020-05-16 23:20:24

DerSlayer T-Motor 1507 2700kv

2021-09-24 22:16:21 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (2)

Marslon no video,maybe you can find it on youtube.

2021-09-07 03:25:29 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will 1102 motors fit on this frame ?

Ερώτηση από RamNas επί 2019-09-19 18:51:44

mazen123 No. 1102 will not fit.

2021-08-21 04:39:16 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)