Οι ερωτήσεις μου

Ερ: how many amp glass fuse did you use? my fuse blew.

Ερώτηση από Renestim επί 2021-06-27 11:38:39

The seller it need to use 35A fuse

2021-06-28 22:06:37 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (2)