Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Is it waterproof?

Ερώτηση από wodie78 επί 2020-08-08 13:16:52

HorisFPV No, you need buy a case.

2020-12-31 17:52:18 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)