Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Does it have low voltage cuttoff for Lipo?

Ερώτηση από BG646235352 επί 2021-09-22 02:14:22

Brandon Yes. It’s listed as one of the features.

2021-09-22 15:23:40 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it fit on JJRC q64 axles?

Ερώτηση από BG646235352 επί 2021-06-07 11:08:36

bi555 You should better to be confirmed by the seller; otherwise you risk the warranty in case won't fit properly

2021-06-07 11:12:12 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)