Οι ερωτήσεις μου

Ερ: These were half the price before. I will buy 20 if cheaper.

Ερώτηση από Timothyabray επί 2021-07-08 04:33:37

The seller You can contact this email wholesale@banggood.com

2021-07-08 21:56:50 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: I need 20 but only 2 left. can you get? thank you.

Ερώτηση από Timothyabray επί 2021-03-30 06:56:01

The seller It's okay

2021-04-08 01:47:37 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)